Szpital: tel.: +48 81 561 24 70

Przychodnia: tel.: +48 81 561 24 51

Tomografia komputerowa: tel.: +48 81 561 24 51

Telefony do szpitala i przychodni czynne od 8:00 – 15:00

Poradnia czynna pon.-pt. 10:00-16:00

procedury medyczne

KARDIOLOGIA INTERWENCYJNA

 

1 Interwencyjne leczenie ostrych zespołów wieńcowych (zawałów serca)
2 Koronarografia i inne badania diagnostyczne inwazyjne
3 Angioplastyka wieńcowa (PCI) z implantacją jednego stentu
4 Angioplastyka wieńcowa (PCI) z implantacją nie mniej niż 2 stentów lub wielonaczyniowa
5 Rekanalizacja przewlekle zamkniętych tętnic wieńcowych – CTO
6 Aterectomia Rotacyjna – ROTA
7 Echo wewnątrzwieńcowe – IVUS
8 Optyczna cocherentna tomografia – OCT
9 Pomiar rezerwy wieńcowej – FFR/iFR
10 Przezskórna walwuloplastyka zastawki mitralnej – PTMC
11 Przezskórne zamknięcie nieprawidłowych połączeń wewnątrzsercowych (ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej – ASD i przetrwały otwór owalny – PFO)

PROCEDURY ELEKTROSTYMULACJI STAŁEJ

 

  Procedura
1 Wszczepienie lub wymiana 1-jamowego stymulatora
2 Wszczepienie lub wymiana 2-jamowego stymulatora
3 Wszczepienie lub wymiana 1 i 2-jamowego ICD
4 Wszczepienie lub wymiana CRT-D
5 Wszczepienie lub wymiana CRT-P

 

BADANIA I ZABIEGI ELEKTROFIZJOLOGICZNE

 

Procedura
1. Diagnostyczne badanie elektrofizjologiczne (EPS) – jako wstęp doablacji lub niezależnie jako procedura wyłącznie diagnostyczna (omdlenia, nieudokumentowane zaburzenia rytmu etc)

 

2. Ablacja RF (lub krioablacja) pełnego zakresu zaburzeń rytmu serca, wtym:

 

a. Arytmie nadkomorowe :

częstoskurcz węzłowy (AVNRT),

częstoskurcz przedsionkowy (AT)

częstoskurcz nawrotny (AVRT) wjawnym lub utajonym zespole WPW – ablacja dróg dodatkowych

trzepotanie przedsionków (AFl)

 

b. Ablacja arytmii komorowych (częstoskurczu komorowego orazpobudzeń dodatkowych) bezpodłoża organicznego (arytmie zRVOT, LVOT, zatok Valsalvy)

częstoskurcz pęczkowy

częstoskurcze pozawałowe

 

c. Ablacja wmigotaniu przedsionków – izolacja żył płucnych (PVI) (oraz w razie potrzeby, dodatkowa modyfikacja substratu – linie lewoprzedsionkowe, CFAE) przy wykorzystaniu wszystkich aktulanie

używanych technik: systemy elektroanatomiczne 3D CARTO/EnSite/Rhythmia lub krioablacja balonowa

 

d. Ablacja/modyfikacja przewodzenia włączu A-V (upacjentów zCRT imigotaniem przedsionków)

3. Implantacja bezelektrodowego stymulatora serca (Micra)
4. Implantacja pętlowego rejestratora arytmii (ILR – REVEAL XT/RVEAL Linq)

Leczenie NFZ

Leczenie Prywatne

Leczenie Prywatne

Poradnia

Poradnia Kardiologiczna

Poradnia

Tomografia komputerowa

CENTER FOR CARDIOLOGY
INVASIVE IKARDIA
in Nałęczów

The clinic is open
Mon-Fri 10:00-16:00

ul. Michała Górskiego 9
24 -140 Nałęczów

+ 48 81 561 24 70
sekretariat@ikardia.pl