Szpital: tel.: +48 81 561 24 70

Przychodnia: tel.: +48 81 561 24 51

Tomografia komputerowa: tel.: +48 81 561 24 51

Telefony do szpitala i przychodni czynne od 8:00 – 15:00

Poradnia czynna pon.-pt. 10:00-16:00

o ikardii

Ośrodek Kardiologii Inwazyjnej IKARDIA w Nałęczowie powstał w 2006 r. i jest jedną z wiodących placówek medycznych w województwie lubelskim. Założyciel i Prezes Ośrodka to prof. dr hab. n.med Jarosław Wójcik. Podstawą działalności naszego Szpitala jest całodobowe i kompleksowe leczenie pacjentów z chorobami układu krążenia.

W ramach 24 – godzinnego dyżuru leczymy chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi: zawał serca z uniesieniem (STEMI), zawał serca bez uniesienia (NSTEMI), niestabilna dławica piersiowa.

Oprócz zabiegów ratujących życie wykonujemy planową diagnostykę i leczenie inwazyjne chorych z przewlekłą chorobą niedokrwienną serca.

W Szpitalu Kardiologii Inwazyjnej Ikardia świadczymy usługi medyczne w ramach kontraktu podpisanego z Narodowym Funduszem Zdrowia, a także na zasadzie prywatnej odpłatności. Szczegółowe informacje na temat możliwości komercyjnej realizacji zabiegów operacyjnych uzyskają Państwo pod adresem email: prywatni@ikardiamgt.pl

Oprócz bieżącej działalności medycznej, podejmujemy także naukowe inicjatywy. Od 2009 r. co roku organizujemy międzynarodowe warsztaty kardiologii inwazyjnej International Expert to Expert CTO Forum, które gromadzą najlepszych kardiologów m.in. z Niemiec, Francji, Włoch i Japonii.

Od 15 lat organizujemy także krajowy kongres kardiologiczny "Powikłania w kardiologii inwazyjnej: zapobieganie i zarządzanie".

Leczenie NFZ

Leczenie Prywatne

Leczenie Prywatne

Poradnia

Poradnia Kardiologiczna

Poradnia

Tomografia komputerowa