Szpital: tel.: +48 81 561 24 70

Przychodnia: tel.: +48 81 561 24 51

Tomografia komputerowa: tel.: +48 81 561 24 51

Telefony do szpitala i przychodni czynne od 8:00 – 15:00

Poradnia czynna pon.-pt. 10:00-16:00

badania nieinwazyjne

Badania nieinwazyjne w Ikardii wspierają proces profilaktyki kardiologicznej

 

Nieinwazyjne badanie kardiologiczne to najbezpieczniejsza, a przy tym szybka i dokładna ocena funkcjonowania układu sercowo-naczyniowego człowieka.

 

Rola nieinwazyjnych badań układu krążenia obejmuje szczegółowe rozpoznawanie choroby, monitorowanie leczenia pacjenta i stratyfikację ryzyka u pacjentów z chorobą wieńcową. Możliwe jest to m.in. przez badanie elektrokardiograficzne oraz badania obrazowe. Ponadto dzięki badaniu tomografii komputerowej serca, dostępnej także w naszym Ośrodku, mamy możliwość nieinwazyjnego wykluczenia zmian miażdżycowych w naczyniach wieńcowych.

 

Kardiologia nieinwazyjna odgrywa istotną rolę w całościowej diagnostyce zaburzeń rytmu i przewodnictwa serca. Pozwala na określenie konkretnego rodzaju i intensywności zaburzeń rytmu oraz stwierdzenie lub wykluczenie choroby organicznej serca.

 

Badania nieinwazyjne wykonywane w Ikardii

  • EKG
  • Holter EKG
  • Holter ciśnieniowy
  • Echo serca
  • Próba wysiłkowa

Szczegółowe informacje na temat wykonywanych badań uzyskają Państwo dzwoniąc do Przychodni Kardiologicznej w Ikardii tel. 81-561-24-51

Leczenie NFZ

Leczenie Prywatne

Leczenie Prywatne

Poradnia

Poradnia Kardiologiczna

Poradnia

Tomografia komputerowa

CENTER FOR CARDIOLOGY
INVASIVE IKARDIA
in Nałęczów

The clinic is open
Mon-Fri 10:00-16:00

ul. Michała Górskiego 9
24 -140 Nałęczów

+ 48 81 561 24 70
sekretariat@ikardia.pl