Hospital: phone no.: +48 81 561 24 70

Clinic: phone no.: +48 81 561 24 51

The clinic is open Mon-Fri 10:00-16:00 | Sat 9:00 – 11:00

badania inwazyjne

Kardiologia inwazyjna w Ikardii pozwala na dokładną ocenę anatomii serca

 

Kardiologia inwazyjna to część medycyny zabiegowej, pozwalająca na wykonanie wielu skomplikowanych badań diagnostycznych serca i naczyń krwionośnych jak również przeprowadzenie procedur leczniczych ratujących życie chorych.

 

Kardiologia inwazyjna umożliwia wykonanie wielu szczegółowych badań, dokładnie oceniających anatomię serca i naczyń krwionośnych, a także kontrolę przepływu krwi w różnych częściach układu krążenia.

 

Dzięki zastosowaniu zabiegów kardiologii inwazyjnej pacjenci mają możliwość uniknięcie wykonania operacji na otwartym sercu i w krążeniu pozaustrojowym, co jest bezpieczniejszym rozwiązaniem. Jednocześnie bardzo zwiększyły się możliwości dokonania szybkiej, nieobciążonej ryzykiem poważnych powikłań interwencji w ostrych stanach, takich jak zawał mięśnia sercowego. Możliwości takie stosowane są z powodzeniem w Ośrodku Ikardia. Zastosowane procedury diagnostyczne pozwalają na wcześniejsze i dokładniejsze rozpoznanie i zlokalizowanie różnego typu zaburzeń krążenia. Dzięki temu leczenie chorego łatwiej jest zaplanować, a tym samym całościowa skuteczność zabiegu się zwiększa.

 

Badania inwazyjne wykonywane w Ikardii:

 

  • Koronografia
  • Przezskórna angioplastyka naczyń wieńcowych (PCI)
  • Ablacja
  • Wszczepienie stymulatora
  • Wymiana stymulatora
  • Wszczepienie kardiowertera - defibrylatora (ICD)
  • Wymiana kardiowertera -defibrylatora
  • Kardiowersja elektryczna
  • Zamknięcie ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej/międzykomorowej

Leczenie NFZ

Leczenie Prywatne

Leczenie Prywatne

Poradnia

Poradnia Kardiologiczna

Poradnia

Tomografia komputerowa

CENTER FOR CARDIOLOGY
INVASIVE IKARDIA
in Nałęczów

The clinic is open
Mon-Fri 10:00-16:00

ul. Michała Górskiego 9
24 -140 Nałęczów

+ 48 81 561 24 70
sekretariat@ikardia.pl