Hospital: phone no.: +48 81 561 24 70

Clinic: phone no.: +48 81 561 24 51

The clinic is open Mon-Fri 10:00-16:00 | Sat 9:00 – 11:00

informacje dla pacjentów

Jak wygląda przygotowanie do zabiegu ?

W dniu przyjęcia, w wyznaczonym terminie, chory zgłasza się na Izbę Przyjęć około godziny 8:00 rano.

Z Izby Przyjęć odbierany jest przez Personel Medyczny zespołu „IKARDII” i przyjmowany do Oddziału.

Po zebraniu szczegółowego wywiadu pielęgniarskiego w Oddziale oznaczane są podstawowe parametry życiowe (ciśnienie tętnicze, częstość rytmu serca) oraz wykonywane badanie elektrokardiograficzne.

Następnie chory badany jest przez Lekarza Kardiologa.

Po szczegółowej informacji o wykonywanym zabiegu (wskazaniach, przeciwskazaniach, ryzyku powikłań) oraz podpisaniu świadomej zgody chory oczekuje na zabieg, który wykonywany jest najczęściej w dniu przyjęcia (w godzinach popołudniowych).

Czas trwania hospitalizacji różni się w zależności od zabiegu i wynosi:

 • przy koronarografii – około 24 godziny
 • przy angioplastyce (PCI), wszczepieniu układu stymulującego serce – około 48 godzin
 • przy zabiegu ablacji /badaniu elektrofizjologiczne / wszczepieniu kardiowertera/defibrylatora  – około 72 godziny

O ostatecznym czasie trwania hospitalizacji decyduje lekarz.

 

Co powinien zabrać ze sobą pacjent ?

Pacjent powinien zgłosić się w dniu przyjęcia na Izbę Przyjęć po lekkim śniadaniu, po przyjęciu porannych leków. Proszę zabrać ze sobą:

 • dowód osobisty
 • skierowanie do szpitala
 • dokumentację medyczną z dotychczasowego leczenia, wyniki badań dodatkowych (obrazowych, laboratoryjnych);
 • listę aktualnie przyjmowanych leków oraz innych zażywanych środków oraz leki przyjmowane z powodu chorób przewlekłych innych niż kardiologiczne (pulmonologiczne, neurologiczne, insulina, inne leki cukrzycowe,  i tym podobne)
 • informację jakich leków pacjent nie powinien zażywać (z powodu uczulenia lub nadwrażliwości)
 • koniecznie proszę wziąć  przybory toaletowe, piżamę, ręcznik, kapcie, maszynkę do golenia jednorazowego użytku;
 • wskazane jest zabranie ze sobą niewielkiej ilości wody mineralnej niegazowanej.
 • proszę nie zabierać do szpitala przedmiotów wartościowych, dużej kwoty pieniędzy, biżuterii; w przypadku kobiet – paznokcie pozbawione lakieru, również dotyczy manicure hybrydowego;

 

Leczenie NFZ

Leczenie Prywatne

Leczenie Prywatne

Poradnia

Poradnia Kardiologiczna

Poradnia

Tomografia komputerowa

CENTER FOR CARDIOLOGY
INVASIVE IKARDIA
in Nałęczów

The clinic is open
Mon-Fri 10:00-16:00

ul. Michała Górskiego 9
24 -140 Nałęczów

+ 48 81 561 24 70
sekretariat@ikardia.pl